Oppører vi å eksistere når vi dør og frem til dommedag? Skriv ut
Spørsmål og svar - Spørsmål om diverse ting
Skrevet av Tore Johannessen   
fredag 06. august 2010 00:00

Jeg lurer på en ting når det gjelder døden?

 

Sånn som jeg har forstått ut i fra Bibelen kommer det en dommedag. Mange kristne tror at når man dør kommer man rett til himmelriket etter døden, men etter det jeg forstått ut i fra tolkningen av dommedagen er man død inntil dommedagen og Jesus kommer ned på jorden igjen, og tar de frelse med seg i tusen år både de levende og de døde.

Først da kommer alle til himmelriket.

 

Håper du kan forklare meg hva som står om dette i Biblen om hva som skjer etter døden? Jeg blir veldig forvirret av så mange tolkninger.


 

Jeg har også i det siste hørt denne teorien (men det er kun teori/tolkning) om at vi er døde inntil dommedag.

 

Dette er noe nytt som har kommet opp i det siste tror jeg, for den tradisjonelle teorien/tolkningen er at vi er i et slags hvile sted, der vi er i en hviletilstand til dommens dag. Noen sier at dette er paradis, siden Jesus sa dette til han som var korsfestet sammen med ham. (I dag skal du være med meg i paradis).

 

Jeg tror også på denne tradisjonelle teorien. En av grunnen til at jeg tror det ikke er riktig å si at vi ikke eksisterer/dør fra da vi sovner inn til domme dag, er fordi når bibelen snakker om død, betyr det ofte adskillelse, ikke at vi opphører å eksistere!

 

Da Gud sa til Adam at hvis de spise av treet om godt og ondt, skulle de dø. Han sa faktisk: I det dere spiser av dette treet.

Men skjedde det? Døde de fysisk, eller opphørte de å eksistere når de spiste av treet, nei de gjorde jo ikke det. Men de ble adskilt fra Gud på grunn av synd og når den kom inn i verden braket den død med seg. Synd er jo det som skiller oss fra Gud.

 

Paulus skriver også at vi før var døde, men nå levede. Det betyr rett og slette at før skilte synd oss fra Gud, men nå har Jesus gjenopprettet dette, og han har gjort oss levende for Gud, ved tro!

 

Vi er alle evighetsskapninger og kan egentlig ikke død, vår ånd vil aldri dø, og derfor mener jeg at teorien du har hørt er feil! (Men det er også mange som ikke skiller på ånd, sjel og legemet, men akkurat her mener jeg Bibelen klart gjør dette!)

 

Bibelen er ikke veldig klar på hva som skjer fra når vi dør fysisk til dommedag, men for meg er ikke dette så farlig. Mulig vi bare vil sovne inn og våkne opp på dommens dag. Det kan virke som vi ikke er i en bevist tilstand (jeg har hørt dette, men husker ikke noe konkret skriftsted på det), men jeg vil ikke f.eks. kalle dette totalt død, eller at vi opphører og eksistere! Jeg tror det er mer riktig å si at vi er i en slags dvale eller søvn.

 

Det jeg vet er i hvertfall at en dag skal jeg til himmelen og være der i all evighet, og det er det aller viktigste!

 

Tore!