Er en synd å lese eller skrive fantasy-bøker? Skriv ut E-post
Spørsmål og svar - Spørsmål om fordømmelse og nåde
Skrevet av Tore Johannessen   
torsdag 19. april 2012 05:10

Bare lurte på om det er en synd å lese og skrive fantasi bøker?
Jeg har skjønt at mange kristne mener at bøker som Harry Potter, Twillight, Ringenes herre er okkulte og onde bøker, men det er jo bare eventyr, som viser det gode mot det onde (der det gode vinner) og det er jo tross alt Gud som har gitt oss fantasien, så kan Han virkelig mene at eventyr er galt?

 

Er ikke denne onde verden vi faktisk lever i med vold, egoisme, porno, dop og krig og alt som verre er, mer okkult enn å bruke fantasien til å dikte opp/lese eventyr og flykte litt fra denne verden og begynne å tenke litt på det store bildet, det gode mot det onde (for det ER jo en åndelig kamp, DET er ikke bare i eventyret/fantasien) hvordan vi oppfører oss mot andre, hvordan vi ønsker å være som mennesker, høyere makter, vår egenverd, osv.

Store etiske spørsmål. Jeg tror fantasy-sjangeren er en av de sjangre innen litteraturen som best kan sette igang disse store spørsmålene i mange. Dessuten vinner jo nesten alltid det gode til slutt, og da sitter man igjen med en god følelse, mer enn i mange romaner der hverdagsdrama og konflikter er hovedingrediensene.

Hvis det gir noen stor glede å skrive eventyr og fantasy, der man fritt kan dikte opp rare vesener og verdener, der alt kan skje, alt er mulig, der man flytter seg fra denne verdens fysiske begrensninger, er ikke det noe Gud ønsker? At vi skal ha fri flyt i fantasien, og få bruke våre evner og være lykkelige? Kommer ikke fantasien fra Ham?

Bare lurer på hva dine tanker er om dette?

 


 

Jeg tror vi kristne ofte har veldig fokus på hva er synd og ikke, og vi kan værer veldig redd for at vi kanskje gjør ting som er en synd. Og hvis vi gjør ting som er synd så vil Gud bryte sin kontakt eller kontrakt med oss.

Ofte tenker vi på Gud som en vi har skrevet en kontrakt med, og vi må dermed passe på å ikke bryde den kontrakten ved å synde.

Men Gud har ikke skrevet en kontrakt med oss, men vi er i en pakt med ham der alle betingelsene allerede er oppfylt.
Det handler ikke om hvor mye vi kan synde før vi ikke kan kalle oss kristne, men det handler om hvordan er mitt forhold til Gud. Ja jeg kan gjøre ting som gjør at mitt forhold til Gud blir kaldere, men Gud er faktisk ikke sint eller missfornøyd med meg på grunn av det.

Det er viktig å se på vårt forhold til Gud som en ekteskaps pakt ikke som en kontrakt. Det er nettopp denne tankegangen, om at vi er i en kontrakt, som sier dette som du skriver i mailen din. Hva er synd og ikke.
Hvis du er i et ekteskap så sier du ikke: Hvor mange ganger kan jeg være utro før du skiller deg fra meg. Det ville ha vært en dårlig start på et ekteskap, men som kristen tenker vi ofte det samme: Hvor mye kan jeg synde før Gud bryter sitt forhold til meg. Men dette er en feil tankegang.

Det som er viktig er å se hvordan er det fienden vår angriper? Jo han angriper ved å gi oss falsk kunnskap om Gud. Det er alt hva han prøver på: Han ønsker å bygge opp gale tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Se 2Kor 10:3-4 og Rom 12:2.

Jeg tror det er visse fantasier og eventyr som kanskje formidler mer av djevlenes tankebygninger enn Guds tanker, og vi trenger å være våkne og overvåkene ovenfor dette. Jeg vet foreksempel at John Ronald Reuel Tolkien
som skrev Ringenes Herre var en personlig kristen, men forfatteren av Harry Potter er det absolutt ikke.

Spørsmålet er ikke om det er synd eller ikke, spørsmålet er: Er dette tanker som vil hjelpe meg og bygge meg opp og gjøre mitt forhold til Gud sterkere, eller er det noe som vil føre til frykt, bekymring, depresjon etc. Det handler om å riv ned tanker som ikke er fra Gud.
Dette gjelder ikke bare i eventyr og fantasier, men også en ting som for eksempel nyheter. Jeg tror å se nyheter hele tiden kan være vel så skadelig som å lese eller se negative eventyr og fantasier.

Hvis det å høre eller lese noe negativt er en synd, måtte vi melde oss ut av verden, og det er absolutt ikke Guds vilje. Men vi må lære oss opp til å være
overvåkene og kjenne sannheten slik at vi kan gjenkjenne løgn når vi hører, ser eller leser det. Og ta de negative tankene til fange slik at de ikke får fotfeste i våre sinn.

Det er også lurt og holde seg unne det som vi vet er ting som ikke er tanker fra Gud, derfor har jeg også stort sett ikke sett på Harry Potter, fordi jeg vet at det ikke er veldig inspirert av Gud. Men det er ikke en synd å se på det, vi bare trenger å være
overvåkene, så vi ikke lar oss lure og bli forført av fiendens tanker.

Filip 4
4 Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!
5 La deres milde sinnelag bli kjent for alle mennesker! Herren er nær.
6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner *komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse.
7 Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.
8 For øvrig, brødre, de ting som er sanne, de ting som er sømmelige, de ting som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verd å elske, de ting som det tales vel om, om det er et ærbart liv, og om det er noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinne!
9 Alt det som dere lærte og tok imot og hørte og så hos meg, det skal dere gjøre. Og fredens Gud skal være med dere.

Jeg vil også nevne at ja det er noe som heter synd og det kan skade vårt forhold til Gud, men ikke hans forhold til oss. Og ting blir ikke en synd heller før vi er enig med den negative tanken og følger den.


Om å skrive fantasi bøker:

Hvis du skriver fantasi bøker, vær sikker på at det du skriver ikke går imot Guds ord og bringer eller dere mennesker sitter igjen med frykt eller ting som dette. Det er bare viktig at vi formidler Guds tanker og ikke fiendens, men ikke vær redd for å ikke gjøre det perfekt heller, Gud er ikke sint eller slik for det, men søk Gud først hvis du ønsker å skrive ting som dette.

Det finnes forresten mange fine eventyrer som formidler veldig mange gode kristne tanker og verdier også, ta for eksempel Narnia. Så eventyrer kan også være en måte og formidle Guds tanker på.

Jeg tror så absolutt at å skrive kristne fantasi bøker kan være veldig bra.

Tore