Krever Gud fremdeles at vi lever under de ti bud? Skriv ut E-post
Spørsmål og svar - Spørsmål om fordømmelse og nåde
Skrevet av Tore Johannessen   
lørdag 30. mai 2009 09:52

Krever Gud fremdeles at vi lever under de ti bud?

 


 


Svar:

Nei! Gud krever ikke at du lever under de ti bud, for at han skal elske deg eller godta deg. Gud elsket deg faktisk mens du ennå var en synder (Rom 5:8). Så du må ikke oppfylle loven for å få Gud til å godta deg!

Loven hensikt er å vise oss at det er staff for synd, og vi trenger noen som kan ta denne straffen for oss.  Og det er de gode nyhetene: Jesus kom for å oppfylle loven, slik at vi ikke trenger å bli dømt og få straff for vår synd lenger.

Loven, som Bibelen ofte referer til, inneholder mer en de ti bud, de er bare kjernen i loven.  Loven viser også en måte å bli retteferdige på. Problemet er at dette er en veldig vanskelig vei. Det er så å si umulig å leve etter loven og bli retteferdig for Gud. Det er også litt av Jesus poeng i for eksempel bergprekenen. Der han sier han blant annet Matt 5:27f

 27 Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke drive hor!

 28 Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.

 

Jesus går lenger enn loven, ved å si at de også må følge den med tankene. Så vanskelig er det å bli rettferdig ved loven. Men da Jesus døde, oppfylte han loven. Jesus gjorde oss dermed rettferdige ved å oppfylle loven for oss. Med andre ord så levde han det livet vi burde ha levd.

Det betyr ikke at loven er opphevet, for den viser fremdeles syndens konsekvenser, at syndens lønn er døden (Rom 6:23), men vi er rettferdige ved det Jesus har gjort og ved å tro på han, ikke ved hvor rett vi har levd i forhold til loven. Det er dette som er nåde, vi har fått rettferdighet ufortjent. Så vi lever ikke lenger under loven, men under nåden (Rom 6:14).  

 Det er to ting loven har en hensikt for:

  1. Loven er til for de som ikke kjenner Gud og kan fungere som en moralsk rettesnor. De første 2000 årene klarte både Abraham og hans etterfølgere seg uten loven. Gud har alltid vært ute etter et forhold med oss, men fordi menneskene ikke kjente han, sendte Gud loven. Men lovens hensikt er, som den alltid har vært, ikke å gjøre oss rettferdige, men for å vise oss at ingen er rettferdige i seg selv.
  2. Loven er for de som tror at ved sine egne god gjenringer er de elsket og godtatt av Gud. De selvrettferdige, slik fariseerne var. Legg merke til at Jesus aldri brukte loven på de som var klar over sin synd og som visste de var syndere, men kun mot fariseerne og de selvrettferdige.
    Fordi fariseerne brukte loven mot Jesus, brukte han den også tilbake til dem. Jesus sier blant annet i Bergprekenen (Matt 7:1-2) at de som dømmer andre vil selv bli dømt med den samme dom. Hvis du også dømmer andre etter loven, vil andre også kunne dømme deg etter den. Og sannsynligvis vil du da ligge tynt an. 

 

  • Det å synde er faktisk vantro. Tro opphever lovens forbannelsen, men det motsatte bringer den tilbake.

 

For å ta et eksempel: Hvis du er en kjederøyker og får kreft, eller du drikker 2 liter cola om dagen og får i deg for mye sukker og resultatet er at du får diabetes eller andre sykdommer (visste du at sukker svekker immunforsvaret i flere timer?), da har du høstet en forbannesle av dine handlinger. Det er en konstant lov i Bibelen som heter: Det du sår deg skal du høste, og når du sår negative ting, vil du høste negative ting (Gal 6:7-9). Du kan også kalle dette for lovens forbannelse, som også brevet til Galaterne (3:13) sier at Jesus har satt deg i frihet fra.  Men du vil ikke oppleve denne friheten hvis du ikke tar den i mot, enten ved å tro at du blir bra for Gud ved å følge loven eller ved og bevisst leve i synd.

En viktig ting er: Om du skulle gjøre gale ting, så er Gud fremdeles glad i deg og han vil tilgi deg når du vender deg til ham, om det enn skulle være den 1000 gangen du har gjort den samme synden.

De gode nyhetene er nettopp at Guds nåde alltid der og du kan ta den i mot ufortjent, men du må komme til Gud for å motta den, og være villig til å snu deg vekk fra din synd og stolthet. Gud vil faktisk snu alle negative effekter synd har hatt på deg til det gode, hvis du er villig til å tro Han, stole på ham og gå med Han.