Kan en kristen være besatt av demoner? E-post
Spørsmål og svar - Spørsmål om djevelen og åndelig krigføring
Skrevet av Tore Johannessen   
søndag 31. mai 2009 10:49

Jeg lurer på om en kristen kan være besatt eller ha demoner?Svar:
Dette er et tema som er blitt mye diskutert. Jeg skal gi min versjon av det nå, og jeg tror den stemmer også i forhold til Bibelen.

Jeg tror at kristne kan ha demoner, blant annet fordi min erfaring har vist meg det.

Før jeg dro ut på misjonsmarken trodde jeg at kristne ikke kunne ha demoner, men jeg husker min første tur til Afrika der vi kom til en menighet, og vi kastet demoner ut av en kvinne, og hun var et av kirkemedlemmene! Jeg sjekket om hun virkelig var kristen, og de sa at hun hadde vært medlem av kirken en stund, jeg tror det var rundt et år og hadde tatt imot Jesus og ønsket å tjene ham. Dette fikk meg til å tenke annerledes.

De oversettelsene av Bibelen som vi har i Norge bruker et ord som heter besettelse. For å forklare mer om dette med besettelse, la meg ta deg med til en liten ordstudie. Når bibeloversettere har oversatt Bibelen har de oversatt det greske ordet daimonizomai med besatt, noe som ikke er helt riktig, for hvis du går til grunnteksten vil du se at dette ordet faktisk også betyr: å ha en demon, eller være under en påvirkning av en demon. 

Følgende tekst kan bli oversatt slik:

Matt 8:16

 16 Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som hadde (org. var besatt av) onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, helbredet han.

 

 Den eneste oversettelse jeg har funnet som ikke bruker besatt er den engelske Amplified oversettelsen av Bibelen. Der står det: They brought to Him many who were under the power of deamons. De brakte til ham alle som var under demoners påvirkningskraft.

 

Ordet besatt, betyr å ha fullstendig kontroll eller dominere over, det vi si at du har ingen egenvilje lenger, men fullstendig kontrollert. Jeg tror det er veldig, veldig få som opplever dette. Kan hende hvis du har legioner av demoner, som den besatte som Jesus satte i frihet, for da har vel kanskje fienden tatt over veldig mange områder i livet ditt. Men for de aller fleste kan det bare være områder i livet ditt der fienden kontrollerer, og det kan skje selv om man er en kristen.

 

Så hvis du mener at kristne ikke kan være besatt av demoner, er jeg helt enig. Men hvis det handler om å ha en demon eller være under innflytelse/påvirkningskraft av en demon, så mener jeg at det er fult mulig at kristne kan ha dette. Jeg har selv sett og opplevd og sett mennesker som har vært kristen som har hatt demoner, og blitt fri fra det. Jeg har opplevd det selv også.

 

For mange år siden, da jeg var en tenåring, sa jeg mange forbannelser over meg selv. Jeg sa jeg er udugelige, ingen liker meg, jeg ønsker ikke å leve mer. Da jeg en 15 år senere opplevde å slite med en sykdom som gjorde at jeg nesten ikke kunne puste, sa jeg igjen dette over meg selv at jeg ikke ønsker å leve mer. På en forbønnstund jeg hadde noen måneder senere, etter den siste opplevelsen, var det noen som ba for meg, og da bekjente jeg for de som ba for meg dette som jeg hadde sagt mot meg selv som synd. En av de som ba for meg, ba om at dødens ånd skulle vike, som jeg hadde gitt åpning for gjennom min negative bekjennelse. Når de ba for meg så skjedde det noe. Jeg kjente det i magen og noe kom ut, etterpå møtte Gud meg og jeg lå rette ut i Guds nærvær i over en time, og jeg kjente hvordan Guds kjærlighet omslutte meg på en helt spesiell måte. Dette er over tre år side nå og jeg har ikke ønsket meg selv død etter dette, og jeg er mer glad i livet enn noen gang før.  

 

Husopprydding

La meg gi deg et bilde av hva som skjer når du blir en kristen. La oss si at du er et hus. Før du ble en kristen var eieren av huset djevelen og du levde i hans rike, men da du tok i mot Jesus skiftet huset eier og du flyttet inn i et nytt rike. Nå er Jesus eier av huset. Men huset er kanskje ikke i helt bra stand, det kan være termitter som gnagd på treverket, eller det kan være rom som ikke er vasket og gjort i stand ennå. Kanskje det er kott eller rom som ligger i mørke så skadedyr og andre insekter kan fritt utfolde seg der. Problemet er at hvis du ikke forteller huseieren om problemet, vil ikke huseieren komme og reparere det.

Selv om vi har blitt kristne har vi ting i huset vårt som trenges å kastes og ryddes ut, og vi trenger Guds hjelp til dette. Vi kan kanskje ha rom i huset vårt som er i mørke, det kan være synd som vi ikke helt vil gi slipp på, eller ting vi ikke har omvendt oss fra ennå. Djevelen og hans demoner elsker mørke, og han gir ikke alltid så lett opp hvis han har hatt et mørkt rom i huset ditt. Men hvis du slår på lyset vil fienden forsvinne.

 

Jeg håper du ser dette bildet, og kanskje kan det gi deg svar på hvorfor du opplever mange ting som binder deg, selv om du er en kristen. Det er sannsynligvis noe i huset ditt som trengs å kastes eller ryddes ut.

Hvordan kan du rydde opp å kaste det ut? Før jeg besvarer dette spørsmålet vil jeg si noe om følgende: