Er det å gi penger en plikt? Skriv ut E-post
Spørsmål og svar - Spørsmål om penger og tienden
Skrevet av Tore Johannessen   
søndag 19. september 2010 00:00

Jeg har vært en kristen i mange år, og opp gjennom årene har jeg hørt mange har sagt fra prekestolen at tienden er en plikt vi Kristne har.

Skulle ønske det ble forkynnt mer om det, for jeg har møtt mange mennesker opp gjennom årene som nesten ikke har hatt penger til mat når de har betalt tienden.

Noen har også fortalt meg at de føler seg pressa til og gi, for de sier jo på tv at hvis ikke vi gir, ja da mister vi all velsignelse.
Det er jo helt forferdelig, for det er da ingen plikt, og slik forkynnelse fåregår stadig både på møter og på tv.


Mennesker stiller spørsmål til tv om det er 10% av netto eller brutto inntekt, og jeg har hørt at det blir svart: Det spørs om du vil ha netto eller brutto velsignelse det. Kjenner jeg får vondt når jeg skriver dette, og det er ikke lett å forklare det motsatte av det kjente evangelister og predikanter sier til mennesker på tv.


Er dette noe du kan gjøre noe med? Det er mange der ute som sliter veldig med dette.Jeg er helt enig at dette med penger skulle ha vært forkynt mye mer rundt om i menigheter, og at det har vært mye forkynnelse som ikke har vært så bra (men det finnes noe bra også).

Spesielt den forkynnelse som gir deg fordømmelse og skyldførsel hvis du ikke gir. At du på en eller annen måte får Gud sint og vil forbanne oss hvis vi ikke gir. Og at det skal være en plikt.

Mange har nok missforstått dette verset:
2Kor 9:7
7 Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.

Ofte har man nok lagt vekt på at Gud elsker den som gir (og at han ikke elsker deg vis du ikke gir), og glemmer at det handler om en glad giver og ikke gi av ulyst eller tvang.

 

Hvis vi gir av ulyst eller tvang har det vi gir faktisk liten effekt. Og det er årsaken til at mange som gir ikke opplever en velsignelser ved å gi.

 

Så forkynnelse om dette bør ha fokuset på motivasjon for å gi, ikke manipulere gjennom en form for frykt. Som: Hvis du ikke gir, må vi legge ned arbeidet (og dermed vil mange gå fortapt hvis du ikke gir), eller: Gud vil forbanne deg og ikke velsigne deg hvis du ikke gir.

Forreste der det står at Gud elsker en glad giver, betyr ikke det at Gud ikke elsker oss hvis vi gir av tvang eller ulyst, men det betyr at Gud ser til vårt hjerte og det behager han når vi gir av et villig og glad hjerte, for det viser at vi stoler på ham (tror han/elsker han).


Jeg vil si at tiende er viktig og prinsippet med å så og høste er et viktig prinsipp du finner mye i Biblene, også i NT, men Gud forbanner oss om vi ikke gir! Vi går glipp av velsignelser og det handler også om at det er en måte vi kan lære oss opp til å stole på Gud på, men Gud vil ikke sende sin vrede og forbannelse over oss om vi ikke gir!

Mange kristen klarer ikke å skille mellom den gamle og den nye pakt på dette! (Malakias for ekesmpel er skrevet under den gamle pakt og under lovens tid)

Jeg vil også si at de som maser mye om penger, og manipulerer med å si at: Hvis ikke du gir, må vi stenge og legge ned vårt arbeid (det seg være TV, radio eller til og med i menigheter), viser at de ikke egentlig ikke stoler på Gud når det kommer til penger. Men de stoler på at ved å manipulerer vil de få inn det de trenger av penger, satt det litt på spissen.

På grunn av at jeg har sett at det er lite eller noe  dårlig undervisning på dette emne har jeg også laget en fem delt serie om dette på sidene mine:

Hva sier Biblen om penger og tienden?
http://bibelundervisning.com/undervisning-pa-mp3/347-penger.html


En av ukens undervisning handler også nettopp om dette!
Se denne undervisningen som handler om å stole på Gud:
http://bibelundervisning.com/ukens-undervisning/484-stolepaa7.html

Jeg har prøvet og laget en balansert undervisning på dette, og husk at ikke alle undervisning som du har hørt trenger å være helt feil, men det er kanskje måten det er blitt lagt fram på som ikke har vært så bra.
Jeg håper min vinkling på det kan være til en hjelp?