Hvor står det at vi ikke skal dømme? Skriv ut E-post
Spørsmål og svar - Spørsmål om Bibelen
Skrevet av Tore Johannessen   
tirsdag 25. august 2009 00:00

Jeg lurte på hvor i bibelen det står at gud er den eneste som har rett til å dømme andre og at vi ikke har rett til å dømme hverandre.


 Svar:

Grunnen til at vi ikke har rett til å dømme andre er fordi vi alle har feil og mangler i våre liv. Hvis vi dømmer noen sier Bibelen faktisk at vi dømmer oss selv. Den eneste som kan dømme er Gud, for han er den eneste som aldri har gjort noe galt og syndet.

Jesus sa følgende om det å dømme andre.

Matt 7:1-5
 1 Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!
 2 For med den dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt.
 3 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var?
 4 Eller hvordan kan du si til din bror: La meg trekke flisen ut av øyet ditt! og se, det er en bjelke i ditt eget øye?
 5 Du hykler! Dra først bjelken ut av ditt eget øye! Så kan du se å dra flisen ut av din brors øye.


Luk 6:37-42
 37 Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt.
 38 Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget! For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere.
 39 Han sa også en lignelse til dem: Kan vel en blind lede en blind? Vil de ikke begge falle i grøften?
 40 En disippel er ikke over sin mester, men enhver som er utlært, blir som sin mester.
 41 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var?
 42 Hvordan kan du si til din bror: Bror, la meg trekke ut flisen i øyet ditt! – du som ikke ser bjelken i ditt eget øye? Hykler! Dra først bjelken ut av ditt eget øye! Så kan du se å dra ut flisen i din brors øye.