Du har kanskje spørsmål om hvem Nettpastoren er, og jeg kan her presentere meg selv litt.

Jeg heter Tore Johannessen, jeg er gift og har to barn.
Jeg har jobbet som misjonær i Nord-Thailand og inn imot Myanmar (Burma) og med et folkeslag fra Myanmar som heter shanfolket siden 2004, min kone og to barn er fra Myanmar og er etniske shan.

Jeg har siden begynnelsen av 1990 tallet undervist fra Bibelen og spesielt på nettet. Jeg startet å legge ut undervisning på nettet mot slutten av 1990 tallet, og har hatt domenet www.bibelundervisning.com siden 2001.
Jeg startet også opp www.Nettbibelskolen.com i 2008 og den har nå hatt over 1000 påmeldte siden den startet. www.Nettpastoren.com startet opp i 2009.

Jeg har siden 1995 vært på fulltidstjeneste, jeg har vært med på å lede flere disippeltreningsskoler og to skoler for bibelstudier innen Ungdom i Oppdrag. Foruten undervisningen på nettet har jeg har hatt en pastoral rolle i misjonsarbeidet blant shanfolket siden 2004

Jeg har også tatt en del bibelskoler som blant annet: ett år på i pinsebevegelsen. Det var en bibelskole som het Salemskolen i Oslo i 1990. Jeg har også tatt fire skoler innenfor Ungdom i Oppdrag: DTS (9 måneders) Bønneskole, Skole for Bibelstudier (SBSCC), og en grunnleggende ledertreningsskole (BLTS). I tillegg til dette mange forskjellige seminarer og mye selvstudier.

Svarene og undervisningen du finner på mine nettsider er ikke dirkete knyttet opp mot et kirkesamfunn, jeg er selv ansvarlig for innholdet, men min bakgrunn kan reflekterer noen av svarene og undervisningen jeg har.
Min kirkebakgrunn er  Den Frie Evangeliske Forsamling, og jeg jobber i en tverrkirkelig misjonsorganisasjon som heter: Ungdom i Oppdrag.

Noen av mine trosdeklarasjoner er: Jeg tror at Guds ord er inspirert og er sannheten og rettesnoren for våre liv. Men det er også viktig å lese den i sin sammenheng og forstå dens bakgrunn. Jeg har tro på Den Hellige Ånds ledelse og kraft. Jeg har tro på (sett og erfart) at Jesus helbreder idag og ønsker å helbrede alle. Jeg har tro på Guds ubetingende kjærlighet og nåde. Jeg har tro på at Jesus tilgav oss alle våre synder på korset, en gang for alle. Jeg har tro på at Gud ikke krever noe mer av oss, og at å tro på ham er nok. Jeg har tro på at det enste Gud ønsker av oss er å ha fellesskap med oss (som igjen vil føre til at vi ønsker å dele vår tro og hans kjærlighet med andre).