Diverse artikler

Diverse artikler fra Nettpastoren

Disse sidene er for deg som har spørsmål om Bibelen, kristenlivet og det å være kristen. Få svar på spørsmål som: Har jeg begått den utilgivelige synd? Hva vil det si å være en kristen? Hvem er Den Hellige Ånd? Hva er synd? Ekteskap og samliv også videre. 

Nettpastoren er ikke knyttet opp imot ett kirkesamfunn, men er ment som en hjelp for alle som har spørsmål, enten man er ikke kristen, pinsevenn eller lutheraner.
Jeg selv har en karismatisk bakgrunn (tror på Den Hellige Ånds kraft), som vektlegger Guds ubetinget kjærlighet og nåde mot oss.
Mitt ønsker er at alle skal finne ut hvem de er skapt til å være og at alle har høy verdi! Jeg ønsker at mine svar og undervisning ikke skal være dømmende eller fordømmende, men forklarende og opplysende.
Hvis du ønsker flere opplysninger om Nettpastoren gå til denne siden

  • Jeg har også opprettet en Facebook side hvor du kan skrive spørsmål, jeg vil også legge ut en del svar og undervisning på denne.
    Du kan også sende meg private meldinger på denne (Facebook Messenger).
  • Disse sidene er også knyttet opp mot www.bibelundervising.com hvor du finner en ukentlig undervisning og www.nettbibelskolen.com
  • Du kan sende inn dine spørsmål over, men sjekk først mine sider og se om jeg ikke allerede har svart på det du spør om.
  • Lik gjerne siden. Se linken under: 
 

 

Du har kanskje spørsmål om hvem Nettpastoren er, og jeg kan her presentere meg selv litt.

Jeg heter Tore Johannessen, jeg er gift og har to barn.
Jeg har jobbet som misjonær i Nord-Thailand og inn imot Myanmar (Burma) og med et folkeslag fra Myanmar som heter shanfolket siden 2004, min kone og to barn er fra Myanmar og er etniske shan.

Jeg har siden begynnelsen av 1990 tallet undervist fra Bibelen og spesielt på nettet. Jeg startet å legge ut undervisning på nettet mot slutten av 1990 tallet, og har hatt domenet www.bibelundervisning.com siden 2001.
Jeg startet også opp www.Nettbibelskolen.com i 2008 og den har nå hatt over 1000 påmeldte siden den startet. www.Nettpastoren.com startet opp i 2009.

Jeg har siden 1995 vært på fulltidstjeneste, jeg har vært med på å lede flere disippeltreningsskoler og to skoler for bibelstudier innen Ungdom i Oppdrag. Foruten undervisningen på nettet har jeg har hatt en pastoral rolle i misjonsarbeidet blant shanfolket siden 2004

Jeg har også tatt en del bibelskoler som blant annet: ett år på i pinsebevegelsen. Det var en bibelskole som het Salemskolen i Oslo i 1990. Jeg har også tatt fire skoler innenfor Ungdom i Oppdrag: DTS (9 måneders) Bønneskole, Skole for Bibelstudier (SBSCC), og en grunnleggende ledertreningsskole (BLTS). I tillegg til dette mange forskjellige seminarer og mye selvstudier.

Svarene og undervisningen du finner på mine nettsider er ikke dirkete knyttet opp mot et kirkesamfunn, jeg er selv ansvarlig for innholdet, men min bakgrunn kan reflekterer noen av svarene og undervisningen jeg har.
Min kirkebakgrunn er  Den Frie Evangeliske Forsamling, og jeg jobber i en tverrkirkelig misjonsorganisasjon som heter: Ungdom i Oppdrag.

Noen av mine trosdeklarasjoner er: Jeg tror at Guds ord er inspirert og er sannheten og rettesnoren for våre liv. Men det er også viktig å lese den i sin sammenheng og forstå dens bakgrunn. Jeg har tro på Den Hellige Ånds ledelse og kraft. Jeg har tro på (sett og erfart) at Jesus helbreder idag og ønsker å helbrede alle. Jeg har tro på Guds ubetingende kjærlighet og nåde. Jeg har tro på at Jesus tilgav oss alle våre synder på korset, en gang for alle. Jeg har tro på at Gud ikke krever noe mer av oss, og at å tro på ham er nok. Jeg har tro på at det enste Gud ønsker av oss er å ha fellesskap med oss (som igjen vil føre til at vi ønsker å dele vår tro og hans kjærlighet med andre).