Utskrift

Disse sidene er for deg som har spørsmål om Bibelen, kristenlivet og det å være kristen. Få svar på spørsmål som: Har jeg begått den utilgivelige synd? Hva vil det si å være en kristen? Hvem er Den Hellige Ånd? Hva er synd? Ekteskap og samliv også videre. 

Nettpastoren er ikke knyttet opp imot ett kirkesamfunn, men er ment som en hjelp for alle som har spørsmål, enten man er ikke kristen, pinsevenn eller lutheraner.
Jeg selv har en karismatisk bakgrunn (tror på Den Hellige Ånds kraft), som vektlegger Guds ubetinget kjærlighet og nåde mot oss.
Mitt ønsker er at alle skal finne ut hvem de er skapt til å være og at alle har høy verdi! Jeg ønsker at mine svar og undervisning ikke skal være dømmende eller fordømmende, men forklarende og opplysende.
Hvis du ønsker flere opplysninger om Nettpastoren gå til denne siden