• Spørsmål:
    Hva er galt med å være homofil og homofili? Og skal kristne akseptere dem?

  • Svar:
    Mye galt er sagt og gjort når det kommer til de homofile. De er ofte blitt dømt nedenom og hjem, spesielt av oss kristne. Dette er veldig tragisk, for jeg tror så absolutt de er akseptert. De er faktisk veldig akseptert og elsket av Gud, og vi burde vise den samme akseptasjon og kjærligheten.
    Når det er sagt, så tror jeg også at når Gud skapte oss så skapte han oss som mann eller kvinne, og jeg tror homofili ofte har sitt grunnproblem i identitet. Vi alle kan til tider slite med identitet og hvem vi egentlig er og skapt til å være, og mange ganger har vi blitt matet med løgner som vi tror på, om oss selv. Jeg tror som sagt dette også er grunn og hovedproblemet med homofili. Det er et identitets problem.