• Spørsmål:
  Går jeg fortapt, og er det en stor synd hvis jeg ligger med kjæresten min?
 • Svar:
  Nei det gjør du ikke!
  Som kristne kan vi ofte være veldig opptatt av hva som er rette og galt. Vi må for all del unngå hva som er galt og gjøre hva som er rett. Problemet med dette er at vi ofte ender opp med å gjøre nettopp det som er galt.
  Sex er en god gave som Gud har gitt oss, og noe av det mest intime vi kan gjøre med et annet menneske. Gud mente dette godt for oss, derfor satte han også noen rammer for det. Dette gjorde han ikke fordi han er en selvisk og egoistisk Gud som krever at vi følger hans regler, men fordi han er en god Gud.

  Det skjer både noe fysisk, psykisk og åndelig med oss når vi har sex, vi blir det Bibelen kaller for ett. Du blir fysisk, psykisk og åndelig mer bundet til den personen, og hvis vi har mange som vi har sex med blir vi knyttet til mange personer, og det kan påvirke oss senere i livet på en negativ måte.

  En annen side ved dette er barn. Hvis man har sex og blir gravid kan det igjen ha mange negative konsekvenser hvis den du ble gravid med eller deg selv ikke ønsker å gå inn i et seriøst forhold og har planer om å gifte dere.
  Det kan blant annet føre til at vi blir mer følelsesmessig kalde mot den vi gifter oss med og det er lett å begynne å sammenligne med tidligere partnere.

  Hvis du spør meg: Er det best å vente med sex til man er gift? Så vi jeg si et klart ja! Men om du har gjort det, så er det både tilgivelse og gjenopprettelse for det! Og hvis dere virkelig er seriøse, og føler det er vanskelig å vente, hvorfor ikke bare gifte seg?