• Spørsmål: Jeg lurer på: Finnes helvete og sender Gud noen dit?

 • Svar: Jeg vet at Gud ikke sender noen til helvete, men Bibelen sier også at det finnes noe som heter fortapelsen/helvete.
  På grunn av to menneskers gale valg (Adam og Eva), var vi egentlig alle på vei til fortapelsen. Men de gode nyhetene er at Gud gjorde noe med dette problemet, så han sendte sin sønn ned til denne verden for at vi ikke skulle gå fortapt.

  Og hver den som velger å tror på ham, vil få et evig liv og ikke gå fortapt.
  Johannes 3:16-18 sier akkurat det jeg har sagt.
  16: For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha et evig liv;
  17: for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
  18: Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.


  Hvis det ikke fantes en fortapelse, måtte vi ha skrevet om det meste av Bibelen. Da hadde det heller ikke vært nødvendig for Gud å sende sin sønn for og dø på et kors.
  Jesus selv nevner flere steder at det finnes en fortapelse/helvete (Matt 5:29-30, Matt 10:28, Mark 9:43-45).

  Men Gud ønsker ikke å sende noen dit, men det er allikevel en del som selv velger det. Vi har alle fått et valg, og vi kan velge å tro på Jesus og unngå fortapelse. Gud har gjort dette mulig for oss, selv om ingen av oss egentlig fortjener det.