• Spørsmål:
  Kommer Jesus veldig snart igjen? Og er verdens undergang like om hjørnet?

 • Svar:
  Først av alt så har jeg tro på at Jesus kommer igjen, men i en del kretser så har man alt for mye fokus på det, og kanskje spesielt mange kristne i USA
  Ofte er mye av endetidsforkynnelsen veldig preget av frykt. Og det er faktisk ikke forenelig med min Bibel. Bibelen sier veldig klart hvor frykten og fryktens ånd kommer i fra, og den kommer ikke fra Gud!

  Jeg mener mye av endetidsforkynnelsen er veldig avsporende fra den egentlige oppgave Jesus gav oss: Om å gå ut til hele verden. Men mye av forkynnelsen om endetiden fører mer til at vi blir skremt og lar vær å gjøre noe, blir paralysert og inaktive, eller vi gjør ting (som evangelisering) ut i fra frykt og stress (tenk om Jesus kom igjen i morgen og naboen ikke har blitt frelst) og ikke ut i fra kjærlighet. Jesu befaling var å gå ut, ikke finne ut når han kom tilbake!

  Så ro deg gjerne ned, for jeg tror ikke jorden går under med det første, og om den skulle gjøre det så har vi ingen ting å frykte!

  Som sagt så tror jeg på Jesu gjenkomst, for du finner det i Bibelen, men mange av detaljene rundt det og når han kommer tror jeg Gud ikke vil at vi skal vite så mye om, for det tar vekk fokus fra det som egentlig er viktig. Jeg tror vi må leve hver dag, nyte hver dag, og alltid være klar for at han kan komme tilbake.
  Og også forberede vår tjeneste for ham i flere tiår fremover, og ikke være inaktive

  Jesus sitt løfte er dette: Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. (Matt 24:14).
 • Det er dette skriftstedet jeg lever etter!