• Spørsmål:
  Hvordan ser du på evolusjonsteorien i forhold til Skapelsen? Hva tenker du om evolusjonsteorien(e) og hvordan forholder du deg til dem? Føler du at forskningen noen gang rokker ved eller endrer noe i troen din?
 •  Svar:

  For meg er dette med evolusjonsteorien ikke noe som rokker ved min tro, for som navnet tilsier, så er det en teori. Evolusjonsteorien er ikke evolusjons fakta, selv om det er slik mange fremstiller det, selv i bøker som blir bruker på skolen og universiteter.
  Mange mennesker kan ha mange teorier om ting, men det er få ting som er klare fakta når det kommer til hvordan jorden ble til.

  For meg er det mer logisk å tenke på at det finnes en skaper Gud, enn at en dag så var det et stort smell og alt kom plutselig i sin rette stand. Man kan putte mange millioner år inn der for at det skal kunne synes å være mer sannsynlig og virke mer troverdig, men det gjør det ikke mer sant.

  Naturloven i dag (og den har alltid vært konstant) tilsier at hvis vi har en big bang, vil det føre til mer kaos, ikke at alle ting tilfeldigvis faller på sin rette plass.

  Hvis jeg hadde et bibliotek og jeg hadde stablet alle de tusen bøkene jeg hadde midt på gulvet, også tatt en dynamitt i bokhaugen og tent på, og fått en "big bang" ville da alle bøkene komme inn på rett plass i bokhyllene? Jeg tror sjansen for det er mikro, mikroskopisk, selv om jeg legger til mange millioner år.

  Jeg har like stor tro på big bang som dette, for meg er det mer logisk at det finnes en skaper Gud.

  Uansett om man tror på Gud og at han skapet verden, eller på evolusjonsteorien og big bang, så vil man møte det samme dilemma. Vi kan si, hvem skapte Gud og hva var begynnelsen av alle ting. Det er ingen som kan svare konkret på det. Men hvis man tror på big bang, hva var da før big bang? Hva forårsaket big bang? Noe må ha vært før det igjen også, så uansett hvordan man snur og vender på det, så vil man alltid sitte igjen med noen spørsmål, enten man tror på Gud eller ikke.

  Og for meg er det mye mer betryggende å vite at det finnes en kjærlig skaper Gud som bryr seg om oss selv i dag. Vi er ikke alene i universet, vi har han som skapte den på vår side.

  Det fines mange teorier om hvor lenge det tok å skape verden, og for meg er dette egentlig ikke så vesentlig. Gud kan ha skapt verden på syv dager, eller det kan ha vært syv milliarder år, vi vet ikke dette helt, og ingen vet det, så vi kan ha forskjellige teorier om det.  Men dette trenger ikke å rokke ved vår tro.