• Spørsmål:
  Er penger roten til alt ondt?

 • Svar:
  Nei det er ikke hva Bibelen sier. Den sier kjærlighet til penger er roten til alt ondt.
  1Tim 6:9f
  9 Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.
  10 For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner. 

  Mange kristne tror at å ha penger en negativ ting, de tror at Gud ønsker de skal være fattige. Religion har prøvd å få oss til å tro at det er bra å ha lite og det er sett på som veldig åndelig å leve asketisk. 

  Men hvordan kan vi nå ut til denne verden med å fortelle de gode nyhetene om Guds kjærlighet hvis vi ikke har penger? Vi ber om vekkelse, men hvordan kan vi ha en vekkelse uten penger?  Vi ber om at evangeliet skal nås til jordens ender, men hvordan kan vi sende noen uten penger? 

   Hvis noen i Norge tror at det et åndelig å ikke ha penger, burde de egentlig ikke ha bodd i Norge og frasagt seg sitt norske borgerskap. Da burde alle kristne ha funnet seg et fattig sted i Afrika eller Asia og bo i en stråhytte for å kunne leve et hellig liv.  

  Jeg tror du vet at dette ikke er riktig, men hvis man skal følge den religiøse tankegangen fult ut når det kommer til penger, ville dette vært det rette å gjør.

  Sette sin lit til penger.

  Når Bibelen snakker om kjærlighet til penger handler det egentlig om å sette vår lit til penger. 

  Matt 6:24
  24 Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon*.
  *Mammon er et arameisk ord for rikdom og penger.

   Ords 11:28 (BGO)
  Den som stoler på sin rikdom, kommer til å falle, men de rettferdige skal spire som løvet.

  Bibelen sier ikke at du skal være fattig, men den forteller deg at penger ikke skal ha makt over deg. 

  Penger har stor makt, og hvis du ikke er vis i den makt den gir deg, vil du lett missbruke den. Fordi mange har missbrukte den, tenker noen at penger er roten til det onde.
  Det er selv mange kristne som har missbrukt den makt penger har gitt dem, for det kan være en stor fristelse å fokusere på penger, og bruk dem på gal måte.  

  Bibelen vet at det ligger mange farer ved rikdom, derfor underviser den også mye om penger. 

  David, som forøvrig var veldig rik, sa følgende i en av sine salmer:
  Sal 62:11
  Når rikdommen vokser, så la ikke hjertet feste seg ved det!

   La meg igjen bare understreke at Bibelen ikke snakker imot å være rik og ha penger, men den gir råd når det kommer til penger og rikdom. Her sier ikke David at du ikke kan bli rik, men når du får penger, og rikdommen vokser, la ikke hjerte ditt feste seg ved det. Det vi si ikke la deg bli hengt opp i pengene. 


Husk å få med deg hele undervisningen om: Hva sier Bibelen om penger og tienden?