• Spørsmål:
  Vil Gud at vi som kristne skal være fattige eller rike?

 • Svar:
  Det var en rik mann en dag som kom til Jesus.
  Mark 10:17-30
   17 Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?
   18 Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud.
   19 Budene kjenner du: Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.
   20 Han sa til ham: Mester! Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.
   21 Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham: Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!
   22 Men han ble trist til sinns for dette ord og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik.
   23 Jesus så seg omkring og sa til sine disipler: Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike, å komme inn i Guds rike!
   24 Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til orde og sa: Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike!
   25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike!
   26 Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst?
   27 Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud!
   28 Peter tok da til orde og sa til ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg.
   29 Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld,
   30 uten at han skal få hundrefoll igjen: Her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – sammen med forfølgelser – og i den kommende verden evig liv.

  Jeg ville ta med hele denne historien, for ofte hører vi kanskje bare deler av den, men legg merke til at det snakkes om penger her.

  Fordi Jesus sa at denne mannen skulle selge alt han eide for å kunne følge etter Jesus, er det en del som tenker at man kan neste ikke være en kristen hvis man har penger eller er rik.
  Men det handler ikke om å være rik eller ikke i denne historien, men hvor du har din tillit, og hva og hvem du stoler på.

  En annen ting som er ofte litt misforstått her er vers 26
  Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike, å komme inn i Guds rike!
  Jesus visste at dette kom til å bli missforstått, slik disippelen gjorde det, så han fortsetter med å si: Men Jesus tok igjen til orde og sa: Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike!

  Som du ser handler det ikke om å være rik, men å sette sin lit til rikdommen. Når man er rik er det også lettere å sette sin lit til den, og det er Jesus sitt poeng.
  Fordi vi lever i et av verdens rikeste land har vi i en stor grad blitt lært opp til å stole på banken og bankkontoen og se hva den sier, istedenfor hva Gud og hans ord sier.
  Vi har et utrykk som sier sikrere enn banken, som betyr at noe er veldig sikkert, men det en som er enda sikrere enn noen bank og det er Gud.

  Din verdi er ikke i penger!
  Det er faktisk også slik at hvis du har mye penger, og du kanskje har jobbet hardt for å få dem, har du lettere for å sette din lit til dem. Du har jobbet hardt for å få dem, for du har kanskje tatt en lang utdannelse, jobbet hard for å få den posisjonen du har og du har stolt på det du har gjort og oppnådd, også plutselig skal du sette din lit til en annen, det er et stort skritt å ta, og det var det for denne mannen som kom til Jesus også.

  Jeg er ikke imot utdannelse, men vi kan faktisk sette vår verdi og lit til den hvis vi ikke er klar over hvor vår verdi kommer ifra. Vår identitet og verdi kan faktisk ofte være forbundet med hva vi har oppnådde her i livet.

  Legg merke til at denne mannen kom til Jesus med sin egen selvrettferdighet og han trodde det gav han rett til et evig liv. Han sa han hadde holdt loven helt siden han var liten. Jesus poengterte at dette ikke er nok, og at det alltid er noe mer vi trenger å gjøre. Denne mannen  trodde loven gav ham rett til et evig liv, og Jesus bare gjør det ennå mer vanskelig for ham og gir ham enda en lov som han må gjøre. Jesus sier egentlig: Din egen selvrettferdighet er ikke nok, det er aldri nok. Så lenge du setter din lit til deg selv, din rikdom og det du har oppnådd vil du aldri ha mulighet til å komme inn i himmelen. Dette gikk opp for Peter, så han sier: Hvem kan da bli frelst? Og Jesus sier egentlig: Ingen. Det er umulig for mennesker, men ikke for Gud. Det som var umulig for mennesker, og oppnå rettferdighet ved loven, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn ned til denne jorden og døde for våre synder.

  Som du ser handler dette ikke om å være rik eller ikke, men igjen: Hvor har du din tillit? Til deg selv eller til Gud?

  Gud ønsker å gi deg penger, og mer enn det du trenger så at du kan være til en velsignelse for andre igjen!
   2Kor 9:8
   8 Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.

  Hvis du leser sammenhengen vil du se at Paulus her snakker om penger!

  Hvis noen tror at å ha mye penger er en stor synd, da bør de flytte ut av Norge (for alle i Norge er rike i forhold til de fleste andre land), og finne seg en jord hytte i Afrika eller et stråhus i Asia, og spise kun ris til alle måltider.

 


Husk å få med deg hele undervisningen om: Hva sier Bibelen om penger og tienden?