• Spørsmål:
  Hvordan kan jeg høre Guds stemme. Og hvordan kan jeg gjenkjenne den. 
 • Svar:
  Jeg har en hel undervisning på teamet Den Hellige Ånd, og ett av kapitlene handler om å høre Guds stemme. Her er et utdrag!
  Les gjerne hele undervisningen her!
  ------

  De samme ordene som Peter talte ut på pinsedag gjelder for oss i dag også:
  Apg 2:16-17
  Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer.
  Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min Ånd, og de skal tale profetiske ord.

  Har Gud talt til deg?

  Det kan hende at Gud har talt til deg, men du har kanskje ikke vært klar over at det har vært ham. Samuel var ikke klar over at det var Gud som hadde talt til ham de to første gangene Gud gjorde det (1Sam 3.), så det er stor mulighet for at han kan ha talt til deg også uten at du har vært klar over det. Jeg vil nevne litt mer konkret de forskjellige tingene Gud taler igjennom og kanskje vil du gjenkjenne ting som gjør at du ser at Gud også har talt, eller også vil det inspirere deg til å høre mer etter Guds stemme.

  Det å lære seg til å høre Guds stemmer kan sammenlignes med å lære seg et nytt språk. Det er ikke mulig å lære seg et språk uten å prøve og å feile. Etter hvert som du prøver deg fram vil du lære å høre og forstå det.

  Hvordan Gud taler

  Måten Gud taler til oss på er gjennom: Profetier, syner, drømmer, visjoner, bilder, hørbar stemme, indre stemme og gjennom sitt ord. De to siste er kanskje hva du er mest kjent med, men jeg tror at i den tiden som ligger foran oss vil vi også oppleve de andre tingene mye sterkere (Apg. 2:16-17).

  Profetier

  Hvis du har fått en oppmuntring der noen skrev eller sa til deg at Gud er glad i deg, og har en fantastisk fremtid for deg, og det var noe du trengte akkurat da, da har du opplevd at noen har snakket profetisk til deg. Gud talte til deg gjennom en annen person. Du har sikkert også opplevd at et skriftsted som du fikk av noen, eller som du leste selv, ble til en veldig oppmuntring for deg. Da har du også hørt Gud tale til deg.

  Gaven til å tale profetisk:

  Profetere er for å oppmuntre, formane og trøste.
  Profeti er å si noe uten tungetale, og det på et språk som du selv skjønner. Profeti er ikke bare noe du finner på men det kommer fra Gud. Å profetere er å formidle direkte hva Den Hellige Ånd sier.

  Hensikten med profeti er oppbyggelse, formaning og trøst. Paulus sier om denne gaven at det er den vi skal søke mest etter å operere i.

  1 Kor 14:1 og 3-4.
  Jag etter kjærligheten! Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk!
  Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst.
  Den som taler med tunger, oppbygger seg selv. Men den som taler profetisk, oppbygger menigheten.

  Jeg ønsker bare å ta med en ting før vi går videre.
  Ordet formaning har ofte et negativt klang på norsk. Vi forbinder det ofte med verbal straff eller negativ tilrettevisning og irettesettelse.
  I Lundes Bibelleksikon står det følgende:
  Formaning - møter oss særlig i NT og betegner oppmuntringer, påminninger og tilskyndelser som kan gi framgang i helliggjørelsen. De mest brukte greske ordene er parakaleín (subst. paráklesis), tilkalle, oppmuntre, trøste, bønnfalle, formane,
  Så formaning er noe som skal oppmuntre å hjelpe oss til framgang og vekst, ikke kraftig irettesettelse.

  Det å tale profetisk har vi ofte gjort til noe vanskelig. Vi tror ofte at hvis jeg skal profetere må det være noe veldig noe, og jeg må si: ”Så sier HERREN”, men det trenger det ikke være. Det å oppmuntre, formane og trøste er faktisk ganske enkelt. Bare det at du er blitt minnet på et skriftsted som du ønsker å gi til noen, eller dele på et møte kan, være profetisk. Det er fordi det ble til en oppmuntring for noen.

  Vi vil at når vi sier noe, så skal det være hundre prosent fra Gud. Men det vil stort sett ikke skje, i hvert fall ikke første gang.
  Vi er så redde for å feile, men skal vi gjøre noe for Gud må vi våge å feile.

  Du trenger heller ikke å begynne med de store profetiene som: ”Du skal til Afrika neste år!” .
  Begynn med det enkle, som for eksempel: Jesus sier at: "Jeg er glad i deg" eller: "Jeg har fremtid og håp for deg." Hvis disse profetiene var feil, så betydde det ikke så veldig mye, men hvis det traff og det var noen som virkelig tvilte på at Jesus var glad i dem og hadde en god fremtid for dem, så ble det til en veldig stor oppmuntring.

  Hvis det er større ting går det også an å si: "Jeg er ikke helt sikker på om disse tankene er fra Gud, men du får prøve dem. Hvis det ikke stemmer, legg det på hylla.".

  Menigheten bør være det sted der det er lov å feile, men slik er det ofte ikke. Menigheten har vært det verste stede å feile, blant annet fordi vi er så perfeksjonistiske.

  Profeti kan bli misbrukt slik som alle de andre gavene, derfor skal vi prøve det som blir sagt.

  Fordi profeti har blitt misbrukt er det ofte at den blir foraktet. Når en profeti blir sagt i en menighet, kan du ofte se at de dømmer profetien. Det står i bibelen om å prøve det, men du bør vite ved de første to ordene de sier om det er fra Gud eller ikke. Det vil heller aldri komme hundre prosent perfekt fram, det er fordi "karet" som Gud bruker heller ikke er hundre prosent perfekt. Ta i mot budskapet som helhet, og ta det til deg selv.

  De som er redde for djevelen og kjødet vil aldri se det virkelige som er fra Gud.
  Du bedømmer profetien på denne måten: Løfter det Jesu navn opp? Løfter det menigheten opp? Er det i overensstemmelse med Guds ord? Produserer det frihet eller lenker?

  Et godt råd når det gjelder å prøve profetier:

  Hvis du får en profeti over deg som ikke stemmer, legg den ”på hylla”. Hvis det skulle være Gud, la han minne deg på den igjen.
  Det er også viktig å se at det er forskjell på profetgaven og profetembete. Johannes døperen er et eksempel på en som hadde profetembete. Jeg tror alle kan få profetiens gave, men ikke alle har profetembete.

  Husk!
  En profeti må aldri lede deg! Det må kun være en bekreftelse på det du allerede vet i ditt hjerte!
  Eksempler på gale profetier:

  Jeg tar dette med som noen eksempler og de kan være litt morsomme, men jeg sier ikke disse tingene for bare å fleipe med profetier, men de gir også eksempler om hva Gud hvert fall ikke sier, og det kan hjelpe deg til å bedømme profetier.

  På et møte kommer en person med følgende profeti: ”Så sier Herren: Slik jeg var med Abraham og Israels folk ut av Egypt slik skal jeg være med dere!”. Etter en stund skjønner han at det var feil person han hadde sagt i profetien, og han reiser seg igjen og profetere: ”Så sier Herren: Jeg tok feil! Det var Moses og ikke Abraham.”
  Det kan godt hende at budskapet i profetien var riktig, men vedkommende sa feil navn. Denne personen burde ha vært ærlig og sagt at det var jeg som sa feil navn, ikke Gud. Menneskelige svakheter kan som nevnt snike seg inn i profetier, men det betyr ikke at ingen ting er fra Gud selv om det ikke er prefekt sagt.

  Det var like før Jul og en mann reiser seg på et møte og sier: ”Så sier Herren: Jeg ønsker dere en riktig god Jul og et godt nytt år.”

  På en bibelskole var det en av elevene kom med en profet under en lovsangstund: ”Så sier Herren: Jeg setter stor pris på deres lovsanger det er godt for min helse.”

  En annen profeterte i et møte: ”Stor frykt kommer over landet Sier Herren, stor frykt som aldri før. Så stor frykt at til og med jeg er redd!”.
  Kan du se for deg Gud sitte i himmelen, hakker tenner og skjelver av frykt?
  Det var også en jente en gang som var veldig interessert i en gutt. En dag gikk hun opp til ham og sa: "Gud har sagt at vi skal gifte oss". Gutten tenkte seg litt om før han svarte: "Det har ikke jeg hørt noe om”.

  Igjen: Profetier skal kun være en bekreftelse på noe du allerede vet, det skal ikke lede deg.
  Syner
  Syner er å se bilder i våken tilstand. Ungdom i Oppdrags grunnlegger Loren Conningham så en visjon. I sin biografi om hvordan YWAM (Ungdom i Oppdrag) ble til skriver han: Jeg så plutselig for meg et verdenskart, men kartet var levende og beveget seg! Jeg satte meg opp, ristet på hodet og gned meg i øynene. Det var et syn. Jeg så alle verdensdelene. Bølger slo mot kystene på den ene verdensdelen etter den andre og vek tilbake, for så komme igjen helt til de dekket hele verden fullstendig. Jeg hev etter pusten. Mens jeg så på, forandret scenen seg og bølgene ble til unge mennesker. Det var ungdommer på min egen alder og enda yngre, som dekket alle landene. De snakket med folk på gatehjørner og utenfor barer. De gikk fra hus til hus, og forkynte evangeliet. Overalt viste de den samme omsorgen for folk."

  (Er det virkelig deg Gud, Prokla Media)

  Visjoner

  Visjoner er tanker og mål du har som er inspirert av Den Hellige Ånd. Hvis du har et mål om å se fem mennesker frelst på din skole i løpet av året, er dette en visjon du har som er inspirert av Den Hellige Ånd. Han vil at alle skal se sannheten om hvem Gud er.

  Drømmer
  Kanskje du har hatt noen drømmer som har vært fra Gud, sjekk listen under og se om du kjenner igjen noe av det.

  Får drømmen deg til å søke Gud?
  Er Guds nærvær der når du våkner?
  Gjentar drømmen seg?
  Opplever du at drømmen gir deg symboler(som Daniel opplevde)?
  Vekker drømmen deg plutselig?
  Kommer drømmen igjen og igjen tilbake til deg når du er våken?
  Bilder

  Ser bilder istedenfor å høre ord. Det kan f.eks. være et kunnskapsord, men kommer som et bilde isteden

  Hørbar stemme

  Det er ikke ofte dette skjer, men det skjer også i dag. Paulus opplevde en hørbar stemme da Gud møtte ham på vei til Damaskus (Apg 9).

  Indre stemme

  Dette er kanskje den vanligste måten å høre Guds stemme på. Ofte skjer dette ved et inntrykk du fikk eller bare en enkel tanke som kom til deg. Jeg vet at Gud snakker daglig til oss på denne måten, og Han er mer villig til å tale til oss enn det vi er til å lytte. Jeg kan ofte oppleve at jeg har en samtale med Gud i tankene mine.

  Hvordan vet jeg at det er Gud? Ofte vet jeg at det er Han fordi jeg får svar og løsninger som jeg aldri ville ha tenkt på selv. Dette høres på en måte litt motsigende ut, men jeg vet at det fungerer slik. Når jeg ber for noen får jeg også ofte tanker og informasjon om den personen, tanker og informasjon som jeg egentlig ikke vet om vedkommende. Når jeg da ber det ut og det stemmer får jeg også en bekreftelse på at Gud har talt til meg gjennom den indre stemme.

  Gjennom Bibelen

  Hvis du har opplevd at du har lest et skriftsted mange ganger før uten at det betydde noe spesielt for deg, og du leser det en gang til og det plutselig betyr noe for deg, da har du også hørt Guds stemme.

  Jeg husker jeg opplevde mye av dette i den tiden like etter at jeg ble døpt i Den Hellige Ånd. Det var spesielt ett skriftsted som talte mye til meg. Jeg opplevde at jeg hadde mange festningsverk rundt meg som gjorde at jeg ikke helt så hvem jeg var i Gud og hva jeg kunne gjøre for ham. Skriftstedet jeg fikk da jeg ba og bladde i Bibelen var: Jes 25:12 Dine høye festningsmurer støter han ned, han jevner dem med jorden og styrter dem i støvet (NO 78/85).

  Jeg opplevde at dette var et løfte Gud gav meg gjennom sitt ord, og jeg har sett oppfyllelsen av det når jeg ser meg tilbake.

  Noen personlige eksempler på at Gud taler:

  Når jeg ber for andre, som jeg nevnte ovenfor, opplever jeg ofte at jeg får tanker fra Gud. Til å begynne med trodde jeg at tankene jeg fikk kom fra meg selv, men jo mer jeg har turt å si ut de tankene jeg har fått, jo mer har jeg opplevd å få bra respons i etterkant. Det er også ofte slik ennå at jeg ikke er helt sikker på dette i begynnelsen når jeg ber, men etter hvert merker jeg at jeg er på rett spor, ofte ved at jeg merker en sterkere grad av salvelse over meg.

  Her følger noen konkrete eksempler på hvordan jeg har erfart det å høre Guds stemme.

  Jeg er så lei!
  En gang noen kamerater og jeg hadde en lovsangsstund sammen, fikk jeg et kunnskapsord fra Gud. Like før vi skulle begynne på en lovsang fikk jeg tanken: "Jeg er så lei av at Gud ikke hører bønnene mine." Da jeg spurte etter denne lovsangen om det var noen som tenkte akkurat disse frustrasjons- tankene, svarte en av kameratene mine at det var akkurat det han hadde tenkt like før vi begynte på den siste lovsangen.

  Gatebarn

  Da jeg skulle til Etiopia med den DTS’en jeg gikk på i 95/96, søkte vi Gud om hva han hadde på hjertet for den praksisturen vi skulle på. Vi delte oss inn i grupper og spurte Gud. Det var fire personer på min gruppe. Da vi skulle dele hva vi opplevde Gud hadde sagt til oss, hadde alle fått: Gatebarn. Det viste seg at de som ledet UiO-basen i Etiopia nettopp tenkte på å starte opp arbeid blant gatebarn (noe vi ikke visste før vi kom til Etiopia). Dette var en bekreftelse for dem om hva slags arbeid de skulle satse på. Jeg var usikker til å begynne med om jeg hadde hørt fra Gud, for jeg hørte ingen veldig stemme som sa: Gatebarn! Men det var som en helt vanlig tanke. Etter hvert som du lærer deg til å høre etter Guds stemme, vil du mer og mer klare å skille ut hva som er tanker fra deg selv og hva som er fra Gud; du vil få en visshet i ditt hjerte når det er fra Gud.

  Gud gav meg et bilde

  Jeg har også opplevd at Gud har talt til meg gjennom et bilde i mitt sinn en gang. Jeg skulle på en leir, og for å komme meg til den leiren var jeg veldig avhengig av å ha en bil. Den bilen som jeg hadde var det noe galt med. Jeg satte den inn på verksted, men de fant ikke ut hva som var galt med den. På vei hjem fra verkstedet i bilen min ba jeg: "Jeg vet at det er din vilje at jeg skal på denne leiren, og du ser at jeg trenger denne bilen i morgen, derfor ber jeg om at innen jeg kommer hjem skal du vise meg hva som er galt med den." Like før jeg kom hjem fikk jeg i en tiendedel av et sekund se et bilde på hva som var galt med bilen, jeg så nøyaktig hva det var. Jeg stoppet bilen, gikk ut av den, og skrudde til en skrue som Gud hadde vist meg var løs og dagen etter dro jeg på leir.

  Shanfolket

  En annen opplevelse hadde jeg under bønneskolen jeg gikk på våren 1997.På skolen ble det oppfordret til å be Gud for å få et unådd folkegruppe å ha et hjerte for og be for. Den 1.mai under en lovsangsstund ba jeg til Gud: "Kan du gi meg et unådd folkeslag å be for?". Mens jeg hadde øynene lukket, så jeg plutselig et navn for meg. Jeg så det veldig tydelig for meg hvordan det var stavet. Navnet jeg så var: SHAN. Jeg nevnte det ikke for noen, men tenkte at jeg senere kunne undersøke om dette virkelig var et unådd folkeslag. Jeg hadde aldri hørt dette navnet før. Cirka en måned senere kom Alv Magnus, leder for Ungdom i Oppdrag Norge og Norden, og talte på bønneskolen. Han hadde nylig vært i Thailand, og der, fortalte han entusiastisk, hadde han kommet i kontakt med personer som kom fra et unådd folkeslag, og navnet på dette folkeslaget var: SHAN!

  I dag er jeg misjonær blant dette folkeslaget.

  Som vi kan se ut i fra disse historiene, er det ikke så komplisert som vi vil ha det til, å høre hva Gud sier. Vi trenger ikke alltid å få det skrevet på veggen.

Husk å få med deg hele undervisningen: Les  hele undervisningen her!
------