• Spørsmål:
    Fikk Adam og Eva bare to barn? Og hvordan kunne de formere seg?
  • Svar:
    Adam og Eva fikk ikke kun to sønner, de fikk også mange andre barn, jenter inkludert. Sannsynligvis veldig mange også.
    Kain og Abel er de vi hører mest om, fordi var de to førstefødte (Du kan lese litt om Kain og Abel i 1Mosebok kapittel 3).
    Det er forskjellige teorier om hvordan folk etterhvert formerte seg, men de levde ganske lenge, flere hundre år, så de hadde tid til å formere seg ganske mye.