Spørsmål:
Finnes det to skapelsesberetninger?

Svar:
Jeg vet at en del mener det, men det finnes faktisk bare en skapelsesberetning i Bibelen.
Noen mener at det er en ny skapelseshistorie i 1 Mos 2:4ff, men det er faktisk bare et tillegg til det som allerede ble sagt i 1 Mos 1-31.

Grunnen til at en del tror at det er en ny skapelsesberetning i 2:4 er fordi vi her i vest har en kronologisk tankegang, vi tenker fort at alt skal være i kronologisk rekkefølge.
I Bibelen finner du mange steder at brev og bøker ikke er skrevet kronologisk, og i noen bøker, som Åpenbaringen er det flere ting som er sett fra forskjellige vinkler. De ser en hendelse fra forskjellige perspektiver. Du finner det spesielt i de profetiske og apokalyptiske bøkene.

Når Jesus forkynte var han ikke alltid kronologisk (se f.eks. Matt 24) og evangeliene er heller ikke alltid skrevet helt kronologisk.

Det står mye om at Gud skapte himmelen og jorden i Salmene (som en hyllest og lovsang til Gud se f.eks. 90:1-7), men du finner ikke en annen skapelsesberetning der heller.