• Spørsmål:
  Paulus brev til Titus 2:5 sier at kvinner skal underordne seg sine menn, slik at Guds ord ikke blir spottet.
  Hva i alle dager menes med det? Er det ikke slik at mann og kvinne er like mye verdt? Hvorfor virker det slik at kvinnen er mindre verdt enn mannen?

  Svar:
  La meg bare først si at det er ingen ting i Bibelen som sier at kvinner er mindre verdt en menn!!! Det er noe som religion og tradisjoner har ført med seg, ikke Bibelen! 

  På Jesus sin tid så var kvinnesynet ganske negativt, og i kulturelt ble kvinner ofte sett ned på, men legg merke til hvordan Jesus behandlet kvinner. Han behandlet dem aldri som noen som var mindre verdt! Han snakket blant annet med en kvinne som ingen menn ville snakke med (Joh 4),  han tilgav en kvinne  som var grepet i hor(Joh 8), han lot en kvinne, som sannsynligvis var en prostituert, salve sine føtter med olje(Joh 12), noe som var  støtende i denne kulturen. Det var en kvinne som først kom til graven og fortalte om at Jesus var oppstått fra de døde (Joh 20) (Legg gjerne merke til hvor mange kvinner Johannes nevner i sitt evangeliet). Så Gud bruket først en kvinne til å fortelle/forkynne om de gode nyhetene.

  I Gamle testamentet var det også blant annet en kvinne som het Ester som Gud brukte for at Israles folk ikke skulle bli utryddet. Hun var en veldig viktig person og har til og med fått sin egen bok i Bibelen.

  Paulus sier også i Galterbrevet
  Gal 3:28
   28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.
  Det vi si at vi har samme verdi for Gud!

  Når Bibelen nevner underordne seg så betyr dette ikke: Å underdanne seg! At kvinner har mindre verdi! Være enig i alt det mannen sier! Være en nikkedokke og at kvinners mening ikke betyr noe! Og så videre.

  Men det handler om respekt og hoved ansvar. At mannen er hode betyr i hovedsak at han har hoved ansvaret for beskyttelse for familien og at familien er forsørget. Noe av det tøffeste for en man er faktisk å oppleve at familien ikke er beskyttet og sørget for, ved at han for eksempel er arbeidsledig, og at han har mistet respekt.

  La meg ta et annet skriftsted her som går litt ut på det samme:
  Ef 5:22-25
   22 Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn som under Herren.
   23 For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode – han som er sitt legemes frelser.
   24 Men likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting.
   25 Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den,

  Igjen, når mange leser dette så går det opp et teppe, og man fort tenker at kvinner har mindre verdi og skal være nikkedokker for mannen, men dette er hva religion og tradisjoner har tolket det til, ikke hva Bibelen egentlig mener og sier, og det er mye skade religion og tradisjon har gjort!

  Det religion har gjort er at de har glemt hva som står i vers 25. Dere menn: Elsk deres hustruer! 1Pet 3:7 sier også at ektemenn skal vise forståelse og ha visdom (forstand) og vise sin hustru ære. I 1Pet 3:7 nevnes også at kvinnen er det svakere kar, igjen har religion fått dette til å lyde som kvinner har mindre verdi, men det betyr rett og slett at de er fysisk svakere enn menn, og det er en sannhet som fysisk kan bekreftes og allmennkjent.

  Gud har skapt mann og kvinne forskjellig, det er og blir en sannhet vi ikke kan komme bort i fra. Ikke bare fysisk, men også når det kommer følelsesmessige behov og behandling av følelser, (NB! Det betyr ikke: Mindre kloke) og det er noe som er veldig bra! Jeg er veldig glad for at vi er skapt forskjellig, ellers hadde det blitt en veldig kjedelig verden å leve i.

  En kvinnes og manns behov er litt forskjellig som sagt. Det som betyr mest for en mann er å bli respekter, mens det som betyr mest for en kvinne er å bli elsket. Derfor tror jeg også at Bibelen sier at kvinner skal respektere eller underordne seg sin mann, og at mannen skal elske sin hustru. Når begge gjør dette vil de ha et godt og lykkelig fellesskap og ekteskap, og dette er Bibelens poeng! Dette betyr forresten ikke at kvinnen ikke skal vise kjærlighet til mannen og få han til å føle seg elsket, for selvfølgelig betyr det også noe for mannen. Og omvendt, det er viktig å respektere hustruen også. Men det som betyr mest for mannen er: å bli respektert, og mest for kvinnen: å føle seg elsket.

  Jeg vet ikke hvor klarere jeg kan si dette, men selv om jeg har sagt dette er det sikkert mange som fremdels sitter fast i hva religion og tradisjon har sagt om emnet, og som kanskje vil reagere på det jeg har sagt her.

  Men: Gud er ikke imot kvinner!!! Og de har ikke mindre verdi!!!